Hoe wordt het energielabel bepaald?

Het energielabel van een woning is een belangrijke indicator van de energie-efficiëntie en duurzaamheid ervan. In Nederland heeft elke woning een energielabel, dat varieert van A tot G, waarbij A staat voor zeer energiezuinig en G voor de minst energiezuinige. Dit label is van cruciaal belang voor huiseigenaren en potentiële kopers of huurders, omdat het inzicht geeft in de verwachte energiekosten en de milieuvriendelijkheid van een woning. Sinds 2015 is het verplicht om een energielabel te verstrekken wanneer een woning wordt verkocht of verhuurd. Het label blijft tien jaar geldig en biedt waardevolle informatie over hoe een woning presteert op het gebied van energie-efficiëntie.

Het energielabel wordt niet willekeurig toegekend; het is gebaseerd op een grondige beoordeling van verschillende factoren die van invloed zijn op de energieprestaties van een woning. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van het energielabel bespreken, zoals hoe het wordt bepaald, wat het verschil is tussen een voorlopig en een definitief label, en hoe je de energie-efficiëntie van je woning kunt verbeteren om een gunstiger energielabel te verkrijgen.

Factoren die van belang zijn bij het bepalen van energielabel

Het energielabel van een woning in Nederland wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren die de energiezuinigheid van de woning beïnvloeden. Hier volgt een samenvatting van hoe het energielabel wordt vastgesteld:

  • Woninggegevens: Informatie over de woning, zoals het bouwjaar, type en grootte, wordt opgevraagd uit het Kadaster. Deze gegevens dienen als basisinformatie voor de berekening.
  • Isolatie: Het label houdt rekening met de mate van isolatie van de woning. Dit omvat onder andere muurisolatie, vloerisolatie, en dakisolatie. Goede isolatie zorgt ervoor dat warmteverlies wordt beperkt, wat resulteert in een energiezuinigere woning.
  • Energiezuinige installaties: De aanwezigheid en efficiëntie van energiezuinige installaties worden beoordeeld. Dit kan onder andere warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en zonnepanelen omvatten. Deze installaties dragen bij aan het verminderen van het energieverbruik.
  • Ventilatie: Een goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat, maar te veel warmteverlies door ventilatie kan de energiezuinigheid verminderen. Het label houdt rekening met het ventilatiesysteem in de woning.
  • Energieverbruik: Het energielabel beoordeelt hoeveel fossiele energie (opgewekt uit gas en steenkool) een woning jaarlijks verbruikt, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter vloeroppervlak per jaar (kWh/m²/jaar). Dit cijfer wordt gebruikt om het label te bepalen.
  • Warmtevraag: Het label houdt rekening met de warmtevraag van de woning, wat de hoeveelheid warmte is die nodig is voor verwarming en warm water. Dit kan van invloed zijn op de energieprestatievergoeding (EPV) die verhuurders mogen vragen.
  • Gebruiksoppervlak(GBO): Het vloeroppervlak van de woning wordt gebruikt in combinatie met het label om punten toe te kennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het is ook relevant voor de energieprestatievergoeding.
  • Oververhitting in de zomer: Het label bevat informatie om te beoordelen of oververhitting in de zomer kan plaatsvinden.

A++++ t/m G

Het energielabel varieert van A (zeer energiezuinig) tot G (minst energiezuinig), en het wordt meestal weergegeven in de vorm van een label met een kleurcode, waarbij groen A aangeeft en rood G. Het energielabel is tien jaar geldig.

Een voorlopig energielabel is een schatting van het energieverbruik van de woning op basis van beperkte informatie, zoals het bouwjaar. Een definitief energielabel is verplicht wanneer een woning wordt verkocht of verhuurd, en het wordt gebaseerd op meer gedetailleerde gegevens over de woning. Het definitieve label is nauwkeuriger dan het voorlopige label en kan invloed hebben op de verkoop- of verhuurprijs van de woning.

Als je het energielabel van je woning wilt verbeteren, kun je dat doen door energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het verbeteren van isolatie, het installeren van energiezuinige apparatuur of het gebruik van duurzame energiebronnen. Er zijn ook subsidies beschikbaar voor isolatie- en energiebesparingsmaatregelen die kunnen helpen de energiezuinigheid van je woning te verbeteren.